Hokuriku-Koshinetsu

These are events in the Hokuriku and Koshinetsu regions.